Felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat

 


Az Ön által látogatott veledepul.ujbuda.hu internetes oldalt (a továbbiakban: honlap) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

A honlap struktúrája, képi-grafikai megjelenítése, és tartalma a Szolgáltató szellemi alkotása és jogi védelem alatt áll. A honlapon közzétett szöveges és képi információk felhasználása kizárólag a forrás megjelölésével megengedett. Az üzleti célú felhasználás minden formája tilos.

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságára, teljességére a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elérhető információ mindig aktualizált legyen.

A honlapon található minden információ, kommunikáció, szoftver, fénykép, programkód, videó, szöveg, zene, grafika, hang, kép és más anyag vagy szolgáltatás (együttesen: Tartalom) valódiságáért a fentiek miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy csak azt a Tartalmi ajánlást fogadja el, amelyet a honlap céljával összefüggőnek talál, és megítélése szerint semmilyen jogszabállyal, hatósági határozattal, erkölcsi normával nem áll ellentétben. Szolgáltató ennek megfelelően fenntartja magának a honlapon található Tartalom előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának, valamint a honlaphoz történő hozzáférési jogosultság korlátozásának, vagy megszüntetésének jogát.

A honlap tartalmaz hivatkozásokat, melyek harmadik felek weboldalaira mutatnak (továbbiakban: külső linkek). Szolgáltató nem felelős más honlapok tartalmáért, továbbá a más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.
A honlap használatával Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a szintén a Szolgáltató által üzemeltetett sikeralbum.ujbuda.hu honlapra feltöltött, vagy annak használata során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott bármely tartalmat részben vagy egészben, a Szolgáltató által meghatározott körben és időszakra a Szolgáltató ellenérték nélkül felhasználja a jelen honlapon is.

A felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle üzleti ötlet, tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a honlap felhasználója a felügyelete nélkül hajtotta végre. Szolgáltató a jelen honlap használata során a felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A honlap használatával semmilyen szerződéses viszony nem jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Ennélfogva semmilyen szerződéses vagy kvázi-szerződéses igény nem támasztható a Szolgáltató felé.

Felhasználó köteles az anyagok közzététele előtt megbizonyosodni arról, hogy rendelkezik-e minden, a közzétételhez szükséges joggal és beleegyezéssel; ellenkező esetben a Felhasználónak be kell szereznie a szükséges jogokat és beleegyezéseket; köteles megbizonyosodni arról, hogy az anyag nem tartalmaz törvényellenes vagy más módon közlésre nem alkalmas részeket; köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertőzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által közzétett anyagok esetleg megsértik-e harmadik személy jogait. Amennyiben a Felhasználó anyagot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Szolgáltató általi - ellenérték nélküli - nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Szolgáltatóval szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Szolgáltatót mentesíti a helytállási kötelezettség alól. A Szolgáltató oldalán a Felhasználó tevékenységéből, illetve a jelen feltételek megszegéséből felmerülő károkért vagy kiadásokért Felhasználó köteles helyt állni. Ez magában foglalja a harmadik fél igényeinek kielégítését, beleértve a védelem díját, amely a Felhasználónak a Szolgáltató elleni vétsége alapján kerül érvényesítésre.

A honlap látogatása során a szerver információkat gyűjthet a látogatásról (dátum, időpont, megtekintett oldalak). Ezek az adatok nincsenek személyhez kötve, névtelenül tárolja őket a rendszer és kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. Az adatok harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem más célból nem kerülnek továbbadásra.

A fentieken túl a Felhasználó által a honlap használata során Szolgáltató részére eljuttatott, vagy bármely más módon a Szolgáltató tudomására juttatott személyes adatokat Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A felhasználási feltételek kapcsán egyebekben a magyar jog irányadó.

 

A XI. kerület sikeralbuma
Tekintse meg sikeralbumunkat.
loader